1. Ter inleiding

1. Ter inleiding

Dit hoofdstuk bevat het voorwoord van onze Algemene Directie en het bericht van de Raad van Commissarissen. Daarnaast staan in de paragraaf In het kort enkele belangrijke mijlpalen en cijfers over de periode 1 januari tot en met 31 december 2015. Tot slot laten we in een schema de verdere opbouw van dit jaarverslag zien.