2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam

2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam

Dit hoofdstuk beschrijft de Rotterdamse haven en Havenbedrijf Rotterdam anno 2015. Het bevat onder andere feiten en cijfers over de haven en actuele trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de haven. Daarnaast geeft dit hoofdstuk het profiel van Havenbedrijf Rotterdam weer en beschrijft het hoe Havenbedrijf Rotterdam economische en maatschappelijke waarde creëert.

De haven

De haven van Rotterdam is het grootste logistieke en industriële knooppunt van Europa. Bekijk de facts & figures en trends en ontwikkelingen.

Missie, visie en strategie

De Havenvisie 2030 geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven. Het Ondernemingsplan 2011-2015 beschrijft de missie, visie, strategie en activiteiten van Havenbedrijf Rotterdam.