4. Succesfactoren

4. Succesfactoren

Er zijn verschillende randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de groeivisies Global Hub en Europe's Industrial Cluster te realiseren. Deze zogenaamde succesfactoren zijn onder andere het investeringsklimaat, ruimte, bereikbaarheid, scheepvaart, milieu, veiligheid en leefomgeving, werk en innovatie. In dit hoofdstuk beschrijven wij de ambities en onze inzet voor deze succesfactoren.

Investeringsklimaat

Alle succesfactoren dragen bij aan het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat.

Ruimte

Havenbedrijf Rotterdam geeft de grond in het haven- en industriecomplex in huur of ondererfpacht uit aan bedrijven.

Bereikbaarheid

Binnen het haven- en industriecomplex is Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de vier modaliteiten binnenvaart, spoor, weg en pijpleidingen.

Scheepvaart

De Rijkshavenmeester (Havenmeester) van Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte afwikkeling van scheepvaart.

Milieu, veiligheid en leefomgeving

Het Rotterdamse haven- en industriegebied wil in 2030 het meest duurzame van de wereld zijn. De kwaliteit van de leefomgeving moet dan aantoonbaar verbeterd zijn.

Stad en Regio

Havenbedrijf Rotterdam levert op verschillende wijzen bijdragen aan het stedelijk vestigingsklimaat.

Werk

Voor verdere verbetering van het vestigingsklimaat in het haven- en industriecomplex werken wij aan versterking van de sociale infrastructuur.

Innovatie

Door toonaangevend en innovatief te zijn, wordt de meerwaarde van de haven voor de logistieke ketens van rederijen, expediteurs, transporteurs en verladers en industriële clusters van olie, chemie en energiebedrijven steeds verder vergroot.