5. Bedrijfsvoering

5. Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk maken wij transparant hoe Havenbedrijf Rotterdam omgaat met medewerkers, hoe de bedrijfsvoering is ingericht en hoe wij ons bedrijf steeds verder verbeteren. Dit alles met als doel om de ambities in de vorige hoofdstukken op een verantwoorde en efficiënte wijze te kunnen realiseren.

Onze medewerkers

Anderhalf jaar geleden is de transitie van Havenbedrijf Rotterdam gestart. Doel van de transitie is het vergroten van onze toegevoegde waarde en het vergroten van onze markt- en klantgerichtheid.

Duurzame bedrijfsvoering

Havenbedrijf Rotterdam beïnvloedt op drie niveaus duurzame ontwikkeling: binnen de eigen organisatie, in het havengebied en in de keten.

Financiën

De ambitie van Havenbedrijf Rotterdam is het geld uit inkomsten van zeehavengeld, erfpacht en huur te herinvesteren in de haven om daarmee duurzame economische en maatschappelijke toegevoegde waarde te realiseren.

Corporate Governance

Hoewel wij niet beursgenoteerd zijn, passen wij de principes en best practices uit de Nederlandse Corporate Governance Code toe.