6. Jaarrekening

6. Jaarrekening

Dit hoofdstuk geeft de financiële situatie van Havenbedrijf Rotterdam weer. De jaarrekening bestaat uit de balans en winst-en-verliesrekening en bevat daarnaast onder andere een toelichting op de cijfers en een specificatie van de grondslagen.