7. Overige informatie

7. Overige informatie

In dit hoofdstuk geven wij onder andere een toelichting op dit jaarverslag en beschrijven wij een aantal van onze key figures en KPI's. Ook bevat dit hoofdstuk interviews met stakeholders van Havenbedrijf Rotterdam.

Kerncijfers en KPI's

Bekijk de kerncijfers, de Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's) en een toelichting op de KPI's.

Personalia Algemene Directie

Bekijk de personalia van de Algemene Directie van Havenbedrijf Rotterdam: Allard Castelein, Ronald Paul en Paul Smits.

G4-Richtlijn Global Reporting Initiative

Het Global Reporting Initiative (GRI) is de wereldwijd geaccepteerde standaard voor het rapporteren door organisaties over duurzaamheid. Dit jaarverslag is opgesteld conform de Core-optie.

Colofon

Dit jaarverslag is tot stand gekomen door de inspanning van de volgende partijen.